Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Projectes en marxa
Projectes en marxa · Fundació Propedagògic
1.- Escolta'm de CRP El Segria.
El projecte consisteix en promoure el treball en xarxa entre centres per millorar i aprofundir el Projecte Escolta'm.

Els productes són l'elaboració d'un espai web del projecte al Segrià
Organització d'una jornada el darrer trimestre de 2017 per promoure'l en més escoles de la comarca.

Els objectius plantejats:
 Consolidar el projecte en els 12 centres educatius del Segrià que l'estan duent a terme.
 Promoure el treball en xarxa entre centres educatius com a eina de formació entre iguals que genera coneixement pedagògic i intercanvi d'experiència –en aquesta línia compartint el treball amb centres de comarques properes‐
 Aprofundir en la recerca de la vinculació del projecte amb l'educació emocional i el coaching educatiu, explorarant el treball amb les famílies.
 Promocionar, i enriquir, si cal, l'equip de persones formadores-acompanyants del projecte al territori.

2.- Ensenyament en equip/team teaching
L'objectiu del projecte és aconseguir la millora de la lectura i l'escriptura amb un treball d'equip de l'escola (Team teaching). La idea és compartir experiències sobre les diferents formes de treballar la lectura i l'escriptura i, un cop posades en comú, cercar eines per incrementar-ne la millora. Per recollir les bones pràctiques es filmaran diferents sessions i activitats de lectura i escriptura (lectura en comú, lectura individual, préstec, les revistes de primària i de secundària, el visionat d'imatges, creació de textos i imatges i projectes de recerca,...). Es pot aplicar a tots els nivells educatius, comptant amb la implicació de tot l'equip. Aprofitant el projecte es milloraran els recursos i els materials disponibles a la biblioteca (amb la part de pressupost que destinarà el propi centre), per a poder-los aplicar a l'experiència. El projecte està pensat per dur-lo a terme al llarg de 3 anys, en 3 fases.

El resultat del treball es publicarà ja sigui en línia, o editat en paper.

Primera fase:
Dedicada a filmar (en sessions dels professors que ho acceptin), i anar prenent notes de què s'ha fet, i tots els condicionants dels moments de la gravació com: tipus de llibres treballats, particularitats dels alumnes (alumnes amb dificultats, etc..), tipus de grup (grups barrejats, treball cooperatiu, grup poc lector, etc.), època de l'any, ...

Aquestes filmacions serviran per concretar com es treballa. Després haurem d'ordenar el material filmat i cada professor escollirà els reportatges que li semblin més adequats per a compartir.

Segona Fase:
Posar en comú el material recopilat i les gravacions i fer la valoració de les actuacions per aplicar-les en altres situacions. A partir de les gravacions i de l'aprenentatge en equip sabrem què fem i cóm ho fem, i en què ens basem per a millorar-ho.
I en equip també s'analitzarà i es decidirà què volem, què cal ampliar o reduir, i quines seran les orientacions de lectura del centre.

Les filmacions serviran també per analitzar i valorar les converses, els textos i les il·lustracions dels lectors.

Tercera Fase:
Cercar eines per incrementar-ne la millora. Concretar com millorar les activitats que ja es fan i quines de noves s'haurien d'incorporar . Des de ELPUNTDELECTURA de l'AA.MM. de Rosa Sensat estem treballant en lectures que s'utilitzen a les escoles. En aquest grup, es pretén concretar des de què i com treballar els llibres de lectura (començar aplicar-la a la lectura en comú i la imatge, si en té) fins valorar totes les dimensions comunicatives de la lectura (lectura en projectes i recerca de les diferents àrees,...). Amb el suport d'aquest grup es podrà valorar i millorar el nostre objectiu.

Equip Humà Es preveuen unes 30 accions, en les quals hi participarien uns 300 alumnes i uns 15 mestres/professors. Les reunions es farien per etapes. A més, hi hauria d'haver responsables de manipular els materials (encarregats de filmar, gravar, confegir,...). Aquest apartat es podria solucionar contactant amb l'ESCAC o amb d'altres escoles d'audiovisuals com Bande a Part.x
Actualiza ya tu navegador

O instala un navegador alternativo:

¿Por qué debo actualizar?

Las tecnologías usadas en las nuevas páginas web, poco a poco están dejando de brindar soporte a navegadores antiguos. La visualización de estos sitios con navegadores desactualizados no será óptima.

Un navegador actualizado se encuentra menos vulnerable en aspectos de seguridad frente a los ataques de phishing y publicidad no deseada.